SPRAWY GOSPODARCZE, PRACOWNICZE

SPRAWY ROZWODOWE I MAJĄTKOWE

DARMOWE KOSULTACJE

Masz pytania lub potrzebujesz informacji ??

REFERENCJE KONTAKT Z NAMI

O NAS

MEDIATIO SM jest biurem mediacyjnym, które oferuje Państwu alternatywne metody rozwiązywania sporów.
Dzięki prowadzonym przez nas mediacjom, strony konfliktu potrafią znaleźć ugodowe rozwiązanie sporu, na warunkach które je satysfakcjonują. Znaczy to, iż obie strony konfliktu, są stronami „wygranymi”, nie jak w przypadku procesu sądowego.
Mediacje są również rozwiązaniem, dzięki któremu zaoszczędzicie Państwo swoje nerwy, czas i pieniądze.
Do naszych klientów podchodzimy indywidualnie i z jednakowym zaangażowaniem, co skutkuje wysokim poziomem świadczonych przez nas usług.

MEDIACJA

1.Czym jest mediacja?

Mediacja to jeden ze sposobów rozwiązywania sporów, w którym bezstronny mediator pomaga dojść do porozumienia osobom będącym w sytuacji konfliktowej. Celem działania mediatora jest przede wszystkim usprawnienie, a czasami wręcz umożliwienie, przeprowadzenia rzeczowej rozmowy o problemie.

Mediacja w swoim głównym założeniu ma pomóc wypracować porozumienie satysfakcjonujące obie strony, wymaga jednak to od obu stron gotowości do zmiany myślenia o swoim problemie i znalezieniu kompromisu. Dzieki temu obie strony mają poczucie wygranej sprawy, bowiem same doszły do satysfakcjonującego porozumienia. Uwieńczeniem mediacji jest podpisanie ugody.

2.Czym jest mediacja sądowa a pozasądowa?

Mediacja sądowa polega na skierowaniu stron konfliktu do mediacji. Dzieje się to wówczas gdy sąd dostrzega możliwość polubownego rozwiązania sporu. Strony również mogą wystąpić o prośbę przeprowadzenia mediacji.

Mediacje pozasądowe polegają na bezpośrednim skontaktowaniu sie stron z mediatorem, w celu przeprowadzenia mediacji. Ugoda zawarta w postępowaniu pozasądowym, może mieć moc prawną na wniosek stron, po skierowaniu do sądu wniosku o zatwierdzenie podpisanej ugody.

3.Jakie są korzyści płynące z mediacji?

Moc prawna – Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem.

Oszczędność czasu – czas trwania postępowania mediacyjnego zamyka się w okresie około 4-6 tygodni, nie jak w porcesie sądowym, który może trwać nawet kilka lat. Dodatkowo nie jest konieczne osobiste wstawiennictwo na posiedzenie mediacyjne jeśli strony wyrażą taką zgodę. Procedura może się wtedy odbywac za pomoca mediów: internet, telefon itp. Sprzyja to OSZCZĘDNOŚCI czasu i zdrowia, jeśli strony bardzo angażują się emocjonalnie w konflikt.

Oszczędność finansowa – mediacja nie wymaga korzystania z ekspertów, czy adwokatów, bowiem to strony w obecności mediatora pracują nad swoim porozumieniem

Ochrona zdrowia – polubowność postępowania mediacyjnego chroni strony przed nadmiernym stresem, obniża napięcie, hamuje eskalację konfliktu i chroni przed szkodami, jakie powstają w wyniku konfliktu.

Podczas mediacji strony zachowują prawo decydowania o jej wyniku.

Mediacja umożliwia poczucie osobistego wpływu na bieg zdarzeń i zapadające decyzje.

4.Zasady mediacji

Podstawowymi zasadami prowadzenia mediacji są:

– dobrowolność i akceptowalność

– neutralność

– bezstronność

– poufność

Dobrowolność oznacza, że strony samodzielnie podejmują decyzję o rozpoczęciu mediacji. Strony mają możliwość przerwania mediacji na każdym jej etapie, nie muszą nawet podawać podawania przyczyny rezygnacji. Mediatorowi nie wolno zmusić stron do rozpoczęcia czy kontynuowania mediacji. Strony muszą także akceptować osobę mediatora, zawsze mają możliwość zrezygnowania z osoby mediatora w trakcie mediacji i wyboru innego mediatora.

Neutralność mediatora oznacza, że mediator nie ma interesu w określonym rozwiązaniu sporu i pomaga stronom wypracować takie, które będzie najlepiej odpowiadało ich potrzebom i interesom. Mediator nie narzuca ani nie sugeruje stronom rozwiązania, ani też nie wypowiada swoich personalnych opinii na temat sporu. Rozwiązanie konfliktu zależy wyłącznie od stron mediacji. Rolą mediatora jest zagwarantowanie właściwego przebiegu mediacji – czyli stworzenie stronom przestrzeni do bezpiecznej i rzeczowej rozmowy o problemie.

Bezstronność oznacza, że mediator w równym stopniu wspiera strony w rozwiązywaniu sporu. Mediator dba o równowagę między stronami w trakcie prowadzenia mediacji. Każda ze stron może poinformować mediatora jeżeli czuje, że mediator jest stronniczy.

Poufność oznacza, że informacje uzyskane przez mediatora w trakcie mediacji są objęte tajemnicą. Mediator nie może ujawnić przebiegu mediacji, składanych w trakcie mediacji propozycji czy jakichkolwiek danych uzyskanych w trakcie trwania mediacji. Mediator nie będzie mógł być świadkiem w ewentualnym procesie między stronami mediacji (chyba, że strony zdecydują inaczej).

OFERTA KANCELARII MEDIACYJNEJ

Mediacja gospodarcza

To alternatywna metoda rozwiązywania sporów powstałych między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. Mediacja pozwala na utrzymanie relacji biznesowej pomimo powstałego między stronami konfliktu.

Mediacja jest czasem definiowana jako wspierane negocjacje. W trakcie mediacji strony zachowują pełną kontrolę nad opracowywanym porozumieniem, jednak w momentach trudnych, gdy negocjacje mogłyby zostać zerwane, szczególnie istotny okazuje się udział mediatora, czyli profesjonalisty w rozwiązywaniu konfliktów.

Mediacje pracownicze

Mediacje pracownicze służą pozasądowemu rozwiązywaniu konfliktów między pracodawcą a pracownikiem.

Spory pracownicze dotyczą najczęściej:
– rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia tj. z winy lub bez winy pracownika, przez pracownika z powodu szkodliwego wpływu pracy na jego zdrowie, upadłości firmy, czy naruszenia podstawowych praw pracownika przez pracodawcę
– wypowiedzenia zawartych w umowie warunków pracy i płacy tj. wynagrodzenia za pracę, za godziny nadliczbowe, o urlop wypoczynkowy lub jego ekwiwalent pieniężny

Mediacje rodzinne

To jeden ze sposobów rozwiązywania konfliktów między członkami rodziny. Zakres spraw, które mogą podlegać mediacji jest bardzo szeroki ( np. sprawy rozwodowe, alimenty, podział majątku, sprawy nad ustanowieniem opieki nad dziećmi). Najczęściej po pomoc mediatora sięgają osoby, dla których mediacja jest alternatywą wobec postępowania sądowego. Warto jednak podkreślić, że tak być nie musi i dobrze jest skorzystać z mediacji na wcześniejszym etapie konfliktu.

W odróżnieniu od innych sposobów rozwiązywania konfliktów mediacja bazuje na przekonaniu, że możliwe jest doprowadzenie do sytuacji obustronnej wygranej, czyli do zaspokojenia istotnych dla obu stron potrzeb i interesów poprzez zawarcie ugody.

Mediacje sąsiedzkie

Mediacje sąsiedzkie służą pozasądowemu rozwiązywaniu konfliktów między sąsiadami.

Przykładowe konflikty sąsiedzkie to: zakłócanie ciszy i spokoju sąsiadów, naruszanie terytorium sąsiada np. wchodzenie na czyjąś posiadłość bez wcześniejszego otrzymania zgody, przerzucanie liści czy gałęzi na ogród sąsiada. Oraz naruszanie ogólnych reguł postępowania np. palenie papierosów na klatce schodowej, zostawianie śmieci przed drzwiami.

Mediacje w szkolnictwie

System edukacji w Polsce jest podłożem wielu różnorodnych problemów sięgających wielu płaszczyzn szkolnictwa wyższego, szkolnictwa akademickiego, uniwersytet trzeciego wieku itd.

Niezależnie od odgórnych zaleceń państwowych, w kontekście których toczy się wiele dyskusji o tym, w jaki sposób załatwiać codzienne problemy w szkolnictwie zależy wyłącznie od osób najbardziej zainteresowanych tj. nauczycieli, rodziców i uczniów. Mediacja daje szerokie pole do działania – można ją wykorzystywać na dwa sposoby.

Mediacja międzykulturowe

Jest to rodzaj mediacji pozasądowej dotyczącej rozwiązywania konfliktów międzykulturowych. Wymaga to posiadania ogólnej wiedzy o sytuacji i zmianach zachodzących w nowoczesnych społeczeństwach opartych na wiedzy i informacji. Dotyczy to rozpoznawania problemów i wyzwani, jakie niosą ze sobą wielokulturowość, zróżnicowania etniczne i religijne oraz migracje. Mediacje identyfikują i rozwiązują problemy praktyczne i etyczne związane z ogólną dostępnością informacji, rozwojem międzynarodowych korporacji oraz zbiorowości wielokulturowych (np. studentów).

PORÓWNANIE MEDIACJI Z ARBITRAŻEM I POSTĘPOWANIEM SĄDOWYM

 • Średni czas trwania
 • Kontrola tempa
 • Kontrola przebiegu
 • Kontrola rezultatu
 • Komunikacja stron
 • Poufność / dyskrecja
 • Koszty
 • Formalizm
 • Dalsza współpraca

MEDIACJA

 • ~1 - 30 dni
 • strony
 • strony
 • strony i mediator
 • intensywna
 • pełna / duża
 • niskie
 • brak
 • możliwa

ARBITRAŻ

 • ~ 90 - 180 dni
 • arbiter
 • arbiter
 • arbiter
 • niewielka
 • pełna / niewielka
 • średnie
 • częściowy
 • utrudniona

POSTĘPOWANIE SĄDOWE

 • ~ 580 - 830 dni
 • sąd
 • sąd
 • sąd
 • brak
 • brak / brak
 • wysoki
 • wysoki
 • bardzo trudna

REFERENCJE

Rzetelne kompetencje, dbałość o każdą powierzoną sprawę. Polecam współpracę z MEDIATIO SM.

Marcin Preis, biegły sądowy

Klienci naszego biura cenią sobie wsparcie MEDIATIO SM.

Spy24.pl, Prywatny Detektyw

Polecam, świetna alternatywa dla sądu.

Anna M., klientka

ref_spy

ref_webmar

NASI PARTNERZY

partnerzy01

partnerzy02

partnerzy03

partnerzy04

KONTAKT Z NAMI

Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania,
oraz udzielimy szczegółowych informacji.

Zachęcamy do kontaktu z nami za pomocą poniższego formularza. Zachęcamy Państwa do śledzenia Nas w sieciach społecznościowych jak Facebook, Google+ czy Twitter. Czekamy również na e-maile oraz telefony..

MediatioSM
  Przenosiny Biura
  +48 785 723 249
   info@mediatiosm.pl

MediatioSM w Social Media

*
*
*
Twoja wiadomość została wysłana! Dziękujemy za kontakt.
Coś poszło nie tak! Uzupełnij dane i spróbuj jeszcze raz.